Česky English Pусский

Antiabrazivní betony TRIBET
  Výhody otěruodolných betonů:
      - rovnoměrná a celistvá ochranná plocha beze spár
      - výstelkou lze pokrýt zařízení libovolně složitého tvaru
      - variabilita betonů podle ekonomických možností a požadované životnosti:
         - lze zvolit typ betonu
(podle místního zatížení abrazí, přechod mezi různými typy betonů bude plynulý)
         - lze zvolit tloušťku ochranné vrstvy (podle místního zatížení abrazí, přechod bude plynulý)
      
- perfektní přídržnost betonu na podkladu je zaručena přivařenou ocelovou sítí uvnitř výstelky
      - jednoduché a rychlé nanášení výstelky formou klasických zednických prací
      - snadná a bezpečná manipulace v pytlích až na místo realizace výstelky
      - až 4x vyšší odolnost proti abrazi než má tavený čedič

  Doporučené podmínky vhodných aplikací otěruodolných betonů:
      - velikost zrn dopravovaného abrazivního materiálu do 4mm

      - provozní teplota v zařízení do 400°C
      - úhly dopadu dopravovaného materiálu do cca 30°
        (při úhlech dopadu do 15° je odolnost betonů výborná; do 30° je odolnost velmi dobrá; do 45° je odolnost uspokojivá;
         při úhlech nad 45° odolnost výrazně klesá a pro úhly dopadu nad 60° použití betonů nedoporučujeme)
      - rychlost proudění dopravovaného materiálu do cca 30 m/s

  Aplikace otěruodolných betonů:
     
- omítání – nanášení tuhého betonu na větší plochy na přivařené přídržné pletivo v tloušťkách od cca 15mm
      - lití – vlévání řidšího betonu do uzavřených prostor, úzkých potrubí nebo na vodorovné plochy (tloušťka libovolná)

   Typy otěruodolných betonů Tribet dodávaných společností Tribo s.r.o.:
          
              Popis:                      otěruvzdorný beton s extrémní odolností proti abrazi
              Otěruvzdornost*:     0,8 – 1
              Použití:                    ochrana průmyslových zařízení extrémně namáhaných abrazí
              Příklady:                  ohyby v pneudopravě velmi abrazivních částic (koksový a uhelný prach,  cement, struska apod.),
                                              nejvíce namáhaná místa v mlýnech, drtičích a třídičích

          
              Popis:                      otěruvzdorný beton s vysokou odolností proti abrazi
              Otěruvzdornost*:     1,2 – 1,4
              Použití:                    ochrana průmyslových zařízení velmi namáhaných abrazí
              Příklady:                  ohyby v systému odsávání velmi abrazivních částic (koksový a uhelný prach, cement, struska apod.),
                                              cyklony, rovné úseky v pneudopravě , mlýny, drtiče a třídiče, dopravníky, redlery, skluzy

          
              Popis:                       otěruvzdorný beton s velmi dobrou odolností proti abrazi
              Otěruvzdornost*:      3,5 – 3,8
              Použití:                     ochrana průmyslových zařízení středně namáhaných abrazí
              Příklady:                   rovné úseky v systému odsávání abrazivních částic,
                                               méně namáhané části cyklonů, skluzy

              *) Úbytek materiálu v cm3 na 50 cm2 měřený metodou Böhme (DIN 52108)